فروشگاه

شمع پاکسازی گوش اوندیان بسته یک جفتی

*روش درمانی

*اثرات درمانی Caddle Aromatic Ear

*فشار داخل کانال گوش و لوله های سینوس پارانازال را کاهش دهید

*علائم مربوط به آن را به عنوان وزوز گوش و خارش گوش و حس شنوایی تقویت کنید

*کمک به افزایش مقاومت در برابر عفونت

*احساس طعم و شنوایی را تقویت کنید

*سردرد و علائم سرگیجه را کم کنید

جنسیت

نوع کالا